top of page

גישה טיפולית

לטיפול רגשי קיימות גישות מגוונות, שמתבססות על זרמים שונים בהתפתחות מדע הפסיכולוגיה.

לאחר שנים רבות של טיפול בגישה הדינאמית, בחרתי להתמחות בשיטת EMDR, אותה אני משלבת עם טיפול קוגניטיבי התנהגותי {CBT} 
שיטות אלו נותנות מענה יעיל יותר בתחומים מסויימים, ובאמצעותן יכולים המטופלים לקבל כלים שישרתו אותם במהלך החיים באופן עצמאי.

עקרונות טיפול EMDR:

שיטת טיפול ייחודית שפותחה בסוף שנות השמונים על ידי ד"ר פרנסין שפירו. במקור השיטה יועדה לטיפול בטראומה, ואף הוכרה מחקרית כאחת משתי השיטות היעילות לטיפול בטראומה. בהמשך הורחבה לתחומים נוספים והיא אכן יעילה מאוד לטיפול בחרדה, דיכאון, ביטחון עצמי נמוך. 

זו שיטה שנעזרת בגירוי בילאטרלי של שתי אונות המוח, תוך העלאה של תכנים ממוקדים לטיפול. בדרך זו המוח מעבד מחדש אירועים שהותירו משקעים, ולמעשה ממשיכים להשפיע על האדם בהווה.

יתרונה של השיטה שהיא נוגעת ומטפלת בממוקד במקורות הבעיתיים ולכן מקצרת מאוד תהליכים.

עקרונות טיפול CBT:

 • טיפול קצר מועד - תהליך קצר יותר יחסית לטיפולים דינמיים.
   

 • טיפול ממוקד מטרה – הטיפול נבנה סביב מטרה מוגדרת שנבחרת בשלב ההיכרות, ואם יש צרכים נוספים עם התקדמות הטיפול.
   

 • כלים מעשיים - הטיפול כולל מתן כלי התמודדות שניתן יהיה להעזר בהם גם לאחר שהטיפול מסתיים.
   

 • תרגול משימות  – מתוך הבנה ששינוי משמעותי יתרחש באמצעות תרגול – המטופל ממלא משימות שונות בין הפגישות.
   

 • עמדה אקטיבית של המטפל – דיאלוג בגובה העיניים ובירור משותף של מטרות ודרכי פעולה.

bottom of page