top of page

סכמה - תרפיה

ה"סכמה תרפיה" פותחה על ידי ג'פרי יאנג, והיא מרחיבה את הטיפול הקוגניטיבי-התנהגותי עבור מטופלים שמביאים איתם מורכבויות המצריכות התערבויות רחבות יותר.

היא כוללת בתוכה שימוש אינטגרטיבי בטכניקות קוגניטיביות-התנהגותיות, תרגול חווייתי, והתמקדות ביחסים הבינאישיים.

בבסיס השיטה עומדת ההנחה שהעקרונות על פיהם אנו מבינים את העולם נקבעים על פי המזג המולד שלנו ונסיבות חיים מוקדמות. כאשר הצרכים הייחודיים שלנו אינם מקבלים מענה מתאים, אנו מפתחים תפיסות עולם – סכמות – שלעיתים אינן יעילות ומפריעות להתמודדות ולתפקוד האישי והבינאישי.

בטיפול נזהה את הסכמות ואת סגנון ההתמודדות שסיגל המטופל לעצמו, מתוך הבנה של מקורן וסיבותיהן, ונעזר בטכניקות מגוונות לשינוי תפיסות ואסטרטגיות בלתי יעילות.

bottom of page