top of page

טיפול קוגנטיבי

נהוג לחשוב שרגשות קשים נגרמים בשל חוויות ילדות רחוקות, ושכדי להתגבר עליהם עלינו לחקור ולהבין אותן חוויות, ולשחרר זיכרונות בלתי מודעים ובעקבותיהם רגשות עצורים.

 

אין ויכוח על כך שיש קשר בין חוויות הילדות לבין רגשות מכאיבים בבגרות, אך בגישה הקוגניטיבית מצאו כי יעיל גם להתמקד במקור הנוכחי לסבל שלנו, והוא - צורת החשיבה.

רגשות קשים מופיעים לאחר פרשנות מחשבתית שנתנו לדבר כלשהו. 

 

משמעות הדבר היא שעל ידי שינוי המחשבות נוכל לשנות או להפחית את עוצמת הרגשות, ואת השפעתם עלינו, כאשר היא איננה רצויה.

 

בטיפול הקוגניטיבי נזהה את האמונות הבסיסיות דרכן אנו רואים את העולם. לעיתים אלו אמונות שאינן בהכרח הגיוניות, ודרך ההתבוננות עליהן נוכל למצוא להן חלופות.

 

נלמד גם להכיר את המחשבות האוטומטיות שלנו שהן תגובות ספונטניות, מיידיות, קיצוניות, לאירועים או חוויות. מחשבות נפוצות אלו מעוררות בנו רגשות עזים ומייסרים.  כשנבחן אותן נוכל להיווכח שהן מייצגות היבט מסויים של המציאות ואינן מאפשרות לנו לראות תמונה רחבה ומאוזנת.

 

הפניית תשומת הלב למחשבות אלו תהיה השלב הראשון ברכישת השליטה על רגשות בלתי נעימים.

הגישה הקוגניטיבית משולבת פעמים רבות עם טיפול התנהגותי, אשר מטמיע את המסקנות הקוגניטיביות, ומסייע לתהליך השינוי.

 

 

 

 

bottom of page