top of page

טיפול התנהגותי

בטיפול ההתנהגותי נבחן את דפוסי ההתנהגות שאינם מועילים לנו ונשנה אותם. נחזק התנהגויות רצויות ונוותר על התנהגויות שאינן משרתות אותנו או מזיקות לנו.

הטיפול ההתנהגותי משתלב עם הטיפול הקוגניטיבי שמתבסס על שינוי דרכי חשיבה, ומחזק אותו, על ידי תירגול מעשי של התנהגות יעילה יותר בחיי היום יום.

הטיפול כולל אפשרויות תרגול שונות, כגון:

  • מיומנויות רגיעה – שימוש בטכניקות הרפיה -הרפיית שרירים, הרפיה נשימתית, EFT,  ומסרים מרגיעים, שמיועדות לוויסות רגשי, והגברת היכולת להתמודד עם מצבי לחץ וחרדה.
     

  • חשיפה – התמודדות הדרגתית עם מצבים מעוררי חרדה, על מנת להתרגל אליהם ולהרחיב את היכולת לשאת אותם. מטרת החשיפה להגדיל את המצבים אותם המטופל מרשה לעצמו לחוות, ובכך לאפשר חיים מלאים ומגוונים יותר.
     

  • הצפה – חשיפה לא הדרגתית לגורם המאיים עד להשגת ירידה ברמת החרדה.
     

  • למידה ותרגול של מיומנויות חברתיות – באמצעות משחקי תפקידים והתנסויות בשטח.

bottom of page